Arvet & Kulturen

Vi är stolta över att få visa dig som gäst hos oss en liten bit av Ottsjö. Här är vi alla en del av en liten by där alla känner alla. Där hjälpen bara är minuter bort oavsett om du kört av vägen och behöver hjälp av traktorn eller om du behöver låna mjölk till kaffet. Här hjälper vi varandra och alla är lika viktiga. Vi vill gärna genom vårt företagande kunna bidra till att erbjuda jobb till de som valt att bo i dalgången och skapa möjligheter till fler att stanna kvar. Att kunna leva hållbart är för oss att kunna leva utan stress och att värna om den by vi lever i och att tillsammans hushålla med de resurser som vi har.

Här vet vi att renens rike är viktigt och att deras närvaro på fjället hjälper oss att bibehålla de öppna fjällsidorna, att vi lever i en ömsesidig respekt och att det finns plats för alla bara vi visar förståelse för varandra.

Tips!
Vill du veta mer om historien i Ottsjö och jämtland så är Jamtli inne i Östersund väl värt ett besök

Ottsjö Wärdshus
Wärdshusvägen 8
830 10 Undersåker

[email protected]

Tel: +46 703349697

På Ottsjö Wärdshus sitter vi sällan still. Med fördel så kontaktar du oss via mailen eller sms så lovar vi att kontakta dig så snart vi är vid datorn.

Copyrights Ottsjö Wärdshus
Copyright foto Joanna Berglind Håkansson / Therese Nordfeldt