Bokningsregler

BOKNINGSVILLKOR

Dessa villkor gäller bokningar på Ottsjö Wärdshus för privatpersoner. Villkor för bokning, avbokning och ändring av bokningar för grupper får du separat från oss när du gör en gruppbokning.

BEKRÄFTELSE AV VILLKOR

Bokningen blir bindande när den kund som anges som kontaktperson har godkänt villkoren och uppgivit kreditkorts uppgifter i samband med bokningen och fått Ottsjö Wärdshus (i fortsättningen "säljarens") bekräftelse på bokningen per e-post. Kontaktpersonen behöver förskottsbetala (aktuellt kreditkort debiteras) den totala summan inom 14 dagar före ankomst om inget annat avtalats.

RÄTT TILL AVBOKNING

Kontaktpersonen har rätt att avboka beställningen avgiftsfritt senast 14 dagar innan bokningen börjar. Om kontaktpersonen avbokar, ändrar eller utebliven ankomst senare än 14 dagar före bokningen börjar debiteras den totala kostnaden för bokningen. Vid sjukdom, med uppvisande av sjukintyg betalas 75% av summan tillbaka alternativt ges möjlighet att behålla summan innestående och nytt datum bokas. Om priset vid ombokning är högre än för den ursprungliga bokningen, ska kontaktpersonen betala mellanskillnaden i priserna.

FÖRFOGANDE AV RUMMET OCH UTCHECKNING

Hotellgästerna får inte släppa in utomstående personer i hotellets lokaler. Dörrkoder/Rumsnycklar får inte överlåtas till andra än dem som har angetts som boende i rummet.

Gästerna ska checka ut från rummet senast kl. 10.00 på avresedagen. Säljaren är inte ansvarig för föremål som lämnas i rummen eller hotellets allmänna utrymmen. Gästerna bör alltid kontrollera att dörrarna går i lås när de lämnar rummet eller hotellet.

ÅLDERSGRÄNSER

Kontaktpersonen ska vara myndig. Minderåriga får övernatta på hotellet under förutsättning att det bor åtminstone en myndig person i samma rum.

ORDNINGSREGLER

Hotellgästerna ska följa hotellets ordningsregler under sin vistelse.

Hotellgäster får inte uppträda så att de stör andra gäster eller boende i närheten av hotellet. Om gäster uppträder störande eller på annat sätt försummar sina skyldigheter enligt detta avtal, kan de avvisas från hotellet. Om någon av gästerna i rummet måste avvisas från hotellet på grund av störande beteende eller försummelse av sina skyldigheter enligt detta avtal, har kontaktpersonen inte rätt till återbetalning eller andra ersättningar.

Rökning i rummen och andra utrymmen i hotellet är absolut förbjudet och kan utlösa automatiskt brandlarm. Personer som röker alt orsakar larm på grund av rökning är ansvariga för alla larm-, service- och städkostnader som rökningen medför. Larm- och andra kostnader som uppkommer på grund av brott mot ordningsreglerna eller oavsiktliga larm ska i sin helhet betalas av den som orsakar larmet och i sista hand av kontaktpersonen.

 

LOGIUPPLÅTARENS ANSVAR

Person som bor i rummet är helt och hållet ansvarig för alla skador som han/hon orsakat och för de kostnader som orsakas hotellet eller tredje part eller som är en följd av handlingar i strid med avtalet. Om det inte går att fastställa identiteten på den gäst i rummet som orsakat skadan eller kostnaden eller om det inte går att få ersättning för skador eller kostnader av denna gäst, faktureras skadorna och kostnaderna kontaktpersonen.

Om det är problem att ta rummet i besittning eller om gästen upptäcker fel eller brister i säljarens tjänst, hotellrummets inredning och skick, ska gästen genast när felet upptäcks meddela personalen, så denne har möjlighet att rätta till felet. Anmälan görs genom att ringa till Ottsjö Wärdshus. Säljaren är inte skyldig att gottgöra kontaktpersonen för fel eller brister som inte har meddelats på vederbörligt sätt och under vistelsen.

KUNDENS PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar alla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

När du gör en beställning måste du uppge viss information om dig själv. Vid beställning anger du ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi tycker det är viktigt att du vet vad vi gör med dessa uppgifter och varför vi kräver dem av dig som handlar. Uppgifter relaterade till bokningar sparas under avtalsperioden plus 48 månader om uppgifterna ej utgör bokföringsmaterial som sparas i sju år i enlighet med bokföringslagen.

SÄLJARENS ANSVAR

Om säljaren inte kan erbjuda bokad logi, har kontaktpersonen rätt att få tillbaka bokningsavgiften. Säljaren ska utan dröjsmål meddela eventuella ändringar till kontaktpersonen för bokningen. Rätt till ändringar förbehålls.

Informationen du lämnar om dig själv används endast internt hos Ottsjö Wärdshus. Vi garanterar att inga uppgifter om dig kommer säljas eller föras vidare till tredje part. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig hos oss. Om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas.

Onlinebetalning

Bokningen blir bindande när den kund som anges som kontaktperson har godkänt villkoren och uppgivit kreditkorts uppgifter i samband med bokningen och fått Ottsjö Wärdshus (i fortsättningen "säljarens") bekräftelse på bokningen per e-post. Kontaktpersonen betalar bokningen direkt vid bokningstillfället.

RÄTT TILL AVBOKNING

Kontaktpersonen har rätt att avboka beställningen avgiftsfritt senast 14 dagar innan bokningen börjar. Om kontaktpersonen avbokar, ändrar eller utebliven ankomst senare än 14 dagar före bokningen börjar debiteras den totala kostnaden för bokningen. Vid sjukdom, med uppvisande av sjukintyg betalas 75% av summan tillbaka alternativt ges möjlighet att behålla summan innestående och nytt datum bokas.

Om priset för det ombokade rummet är högre än för den ursprungliga bokningen, ska kontaktpersonen betala mellanskillnaden i priserna.

Ottsjö Wärdshus
Wärdshusvägen 8
830 10 Undersåker

[email protected]

Tel: +46 703349697

På Ottsjö Wärdshus sitter vi sällan still. Med fördel så kontaktar du oss via mailen eller sms så lovar vi att kontakta dig så snart vi är vid datorn.

Copyrights Ottsjö Wärdshus
Copyright foto Joanna Berglind Håkansson / Therese Nordfeldt